Czytaj.... Czytaj.... Czytaj.... Czytaj....

Struktury, dzięki którym idea NaProTECHNOLOGY® dynamicznie rozwija się w różnych zakątkach świata, powstają na bazie współpracy instruktorów Modelu Creighton (CrMS) i lekarzy – konsultantów medycznych w dziedzinie metod rozpoznawania płodności. Do roku 2011 w USA powstało ponad 250 ośrodków FertilityCare Centers, które podejmują zadania wyznaczone przez Pope Paul VI Institute (Omaha, Nebraska, USA), intensyfikując wysiłki na nauczaniu Modelu Creighton. Również w Europie powstają nowe centra skupiające czynnych instruktorów CrMS. W Irlandii, w Galway, znajduje się siedziba europejskiego ośrodka FCCE (FertilityCare Centers of Europe). Także w Polsce od 2008 roku tworzone są podobne ośrodki, a od roku 2011 funkcjonuje FCCP (FertilityCare Centers of Poland) zrzeszające afiliowanych instruktorów CrMS. Centrum jest zapleczem dla działalności instruktorów Modelu Creighton. FCCP jest częścią Fundacji Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii.

Naszym najważniejszym celem jest upowszechnianie w świecie nauki metod naturalnej prokreacji. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, prowadzenie badań naukowych oraz statystycznych. 

Aktualności naszego Centrum Ogłoszenia instruktorów

Przeczytaj

Badanie nasienia

Z radością informujemy o możliwości wykonania badania nasienia w/g standardów WHO 2010  w Centr ...

Góra Świętej Anny - 29.05.2018 r. - wykład wprowadzający

Zapraszam na wykład wprowadzający do nauki Modelu Creighton. Miejsce: Góra Świętej Anny (Dom Pielgr ...

Succès de la première session de formation continue – Pologne Octobre 2017

Zapraszamy do przeczytania francuskojęzycznego artykułu zamieszczonego na stronie FertilityCare ...

Mysłowice (śląskie) - 28 marca 2018 - wykład wprowadzający

Serdecznie zapraszam na wykład wprowadzający do Modelu Creighton oraz NaProTECHNOLOGY dnia 28 marca ...

Betania: Mieszkanie dla przyjaciela

Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych oraz Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zapraszają na W ...

Zdrowie prokreacyjne mężczyzny

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VII konferencji naukowej z cyklu ‘Pr ...

Mysłowice (śląskie) - 16 grudnia 2017 - wykład wprowadzający

Serdecznie zapraszam na wykład wprowadzający do Modelu Creighton oraz NaProTECHNOLOGY dnia 16 grudn ...

Opole - 18.11.2017 - wykład wprowadzający

Zapraszam na wykład wprowadzający do nauki Modelu Creighton. Miejsce: Opole - Winów, Dom Ojca Data ...

Warsztaty w Starym Sączu 6-8.10.2017

Początkiem października (6-8) w Starym Sączu odbyły się warsztaty dla osób pracujących w programie C ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved. xswebdesign.com