Czytaj.... Czytaj.... Czytaj.... Czytaj....

Struktury, dzięki którym idea NaProTECHNOLOGY® dynamicznie rozwija się w różnych zakątkach świata, powstają na bazie współpracy instruktorów Modelu Creighton (CrMS) i lekarzy – konsultantów medycznych w dziedzinie metod rozpoznawania płodności. Do roku 2011 w USA powstało ponad 250 ośrodków FertilityCare Centers, które podejmują zadania wyznaczone przez Pope Paul VI Institute (Omaha, Nebraska, USA), intensyfikując wysiłki na nauczaniu Modelu Creighton. Również w Europie powstają nowe centra skupiające czynnych instruktorów CrMS. W Irlandii, w Galway, znajduje się siedziba europejskiego ośrodka FCCE (FertilityCare Centers of Europe). Także w Polsce od 2008 roku tworzone są podobne ośrodki, a od roku 2011 funkcjonuje FCCP (FertilityCare Centers of Poland) zrzeszające afiliowanych instruktorów CrMS. Centrum jest zapleczem dla działalności instruktorów Modelu Creighton. FCCP jest częścią Fundacji Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii.

Naszym najważniejszym celem jest upowszechnianie w świecie nauki metod naturalnej prokreacji. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, prowadzenie badań naukowych oraz statystycznych. 

Przeczytaj oświadczenie FCCPAktualności naszego Centrum Ogłoszenia instruktorów

Przeczytaj

Dzień Dziecka Utraconego - Archidiecezja Częstochowska

Obchody Dnia Dziecka Utraconego w 2019 roku  w Archidiecezji Częstochowskiej Czas który koi&nbs ...

Bioetyka 4.0

International Society for Clinical Bioethics, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Jana P ...

III Spotkanie Naprotechnologii w Alicante

W dniach 1-3 listopada odbędzie się III Spotkanie Naprotechnologii w Alicante, Hiszpania. Spotkanie& ...

Warsztaty - podziękowanie

Kolejne europejskie spotkanie środowiska związanego z NaProTechnologią oraz Modelem Creighton za nam ...

Warsztaty dla Konsultantów Medycznych NaProTechnology oraz Instruktorów CrMS

FertilityCare Centers of Poland zaprasza na trzecią już edycję warsztatów o charakterze europejskim ...

Płodność mężczyzny - Jak zwiększyć potencjał płodności?

Zapraszamy wszystkich Panów (i nie tylko) na bezpłatne spotkanie pt. Płodność mężczyzny- Jak zwięks ...

Wielkopostny Dzień Skupienia "Dlaczego Sara się śmieje?"

Krakowskie Duszpasterstwo Niepłodnych Małżeństw oraz Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych ...

Warsztaty europejskie

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom warsztatów europejskich w Gdańsku!!! Dobrze było ...

Nadzieja na nowe życie

Centrum Nowe Życie, zajmujące się leczeniem niepłodności z wykorzystaniem Naprotechnologii, organizu ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved. xswebdesign.com