Serdecznie zapraszamy na spotkanie wprowadzające do Modelu Creighton i NaProTECHNOLOGY, które odbędzie się 13 grudnia br. o godzinie 18.00 w auli Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Plebanka 18 w Inowrocławiu (woj. Kujawsko - Pomorskie). Proszę o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa pod numerem telefonu 507166715.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.