Drukuj

Dobra diagnostyka, skuteczne leczenie. Jak właściwie działa NaProTECHNOLOGY®?

NPT NPTdoctor-CrMSchartm

NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology), czyli Wsparcie Naturalnej Prokreacji, jest to nowa gałąź medycyny w zakresie zdrowia reprodukcyjnego ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. W obserwowaniu płodności i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia rozrodczego posługuje się prostą, wystandaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym, czyli Modelem Creighton. Korzysta ona z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii, endokrynologii – to jednym słowem dobra medycyna.

Jej twórcą jest prof. Thomas Hilgers z Omaha w stanie Nebraska w USA.

NaProTECHNOLOGY® to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Metoda ta służy nie tylko możliwie najłatwiejszemu poczęciu dziecka, ale stanowi też profilaktykę zdrowotną. Może być stosowana przez kobiety nieplanujące poczęcia dziecka. To system wczesnego ostrzegania przed problemami zdrowotnymi.

NaProTECHNOLOGY® skutecznie rozwiązuje następujące problemy:

Dzieci XLsW przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, stara się przywrócić jego prawidłowy stan i podtrzymać potencjał rozrodczy. To dziedzina wiedzy ginekologiczno-endokrynologicznej, która w sposób niezwykle dokładny obserwuje i odsłania aktualny stan zdrowia ginekologicznego kobiety, a precyzyjnie oceniając go, określa przyczyny istniejących zaburzeń. Znając ich przyczynę, potrafi w sposób optymalny im się przeciwstawić, wykorzystując w tym celu całą aktualnie dostępną wiedzę ginekologiczno-farmakologiczną oraz chirurgię.

Zdaniem prof. Hilgersa, przez następne 5-10 lat będziemy świadkami intensywnego rozwoju NaProTECHNOLOGY® w Polsce. "Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie byłoby tylu zaintersowanych NaProTECHNOLOGY® ginekologów i położników. Stanowi to wspaniały początek do tego, aby ta dziedzina medycyny rozwinęła się w Polsce" - zaznaczył jej twórca.

Więcej informacji na stronie: www.naprotechnology.pl