projektplakatW dniach od 6-8 maja 2016 r. w Rzeszowie będą miały miejsce rekolekcje dla małżonków, którzy z ogromnym pragnieniem w sercu oczekują na poczęcie swojego Dziecka oraz tych rodziców, którzy utracili swoje Maleństwo zanim jeszcze dane mu się było narodzić.

Szczegóły na plakacie i pod numerem telefonu 737 996 377.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.