Drukuj

UKSW-Warsaw99 osób z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy, Nigerii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy oraz Polski uczestniczyło w pierwszym etapie kursu dla lekarzy (Medical Consultant), edukatorów oraz instruktorów Modelu Creighton. Kurs odbywał się w dniach 8-15 września 2012 roku w Łomiankach pod Warszawą (Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW) . Wśród słuchaczy było 52 lekarzy (Medical Consultant), 33 instruktorów Modelu Creighton oraz 7 edukatorów, którzy po zakończeniu kursu będą mogli samodzielnie prowadzić szkolenia dla instruktorów. Wśród szkolących się edukatorów są 4 instruktorki z Polski. Drugi etap kursu odbędzie się w lutym 2013 roku.


       Organizatorem kursu jest Wydział Edukacyjny Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych, którego dyrektorem jest profesor Thomas W. Hilgers. W Łomiankach szkolił on uczestników w zastosowaniu NaProTECHNOLOGY® w praktyce klinicznej. Jej fundamentem są rzetelne badania naukowe i doświadczenie kliniczne. Celem zdiagnozowanie przyczyn niepłodności, a następnie przyczynowe leczenie.