Drukuj

Beskidzka Izba LekarskaRADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 uprzejmie zaprasza na kurs nt.


NaProTECHNOLOGY nauka czy fikcja?

 

Program naukowy:
09:00 - 09:10     Rozpoczęcie
09:10 - 10:20     Troska o płodność w praktyce lekarza rodzinnego. lek. Adam Kuźnik,
10:20 - 11:30     Diagnostyka i leczenie niepłodności i schorzeń kobiecych w praktyce ginekologa - konsultanta medycznego NFP. lek. Maciej Barczentewicz,
11:30 - 12:40     Chirurgia w NaProTECHNOLOGY lek. Piotr Klimas,
12:40 - 13:00     FertilityCare Centers of Poland – dostępność Modelu Creighton i NaProTECHNOLOGY w Polsce. lek. Daria Mikuła-Wesołowska,
13:00 - 13:30     Dyskusja

Zebranie odbędzie się dnia 10 listopada 2012 r. /sobota/o godz. 9.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 5 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/

Adres internetowy: www.bil.bielsko.pl