Drukuj

warsztaty 30 listop UMW sobotę 30 listopada 2013 roku odbędą się na poznańskim Uniwersytecie Medycznym warsztaty "Diagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" dla studentów wydziału lekarskiego UM, słuchaczy fakultetu Medycyna laboratoryjna. Warsztaty są otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także spoza uczelni.