dr HilgersDr. Thomas Hilgers opowiada jak medycyna przezwyciężyła niepłodność w programie "Catholic Answers Live" z dnia 10 sierpnia 2012.

Overcoming Infertility

Dr. Thomas Hilgers

W dniach 22-23 września 2011 r. w Poznaniu w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona między innymi tematyce NaProTECHNOLOGY®. Gościem specjalnym był jej twórca prof. Thomas Hilgers.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.