Poniżej opisujemy, w jaki sposób przebiegają kolejne etapy stosowania Modelu Creighton.

Krok pierwszy:

Kontakt z NaProTECHNOLOGY® rozpoczyna się od spotkania z instruktorem Modelu Creighton. W wyjątkowych sytuacjach nawiązuje się najpierw kontakt z lekarzem.

Instruktor najbliżej Twojego miejsca zamieszkania

Pierwsze spotkanie jest to tzw. sesja wprowadzająca, na której przedstawiana jest prezentacja multimedialna dotycząca podstaw Modelu Creighton i sposobu wykonywania obserwacji. Właściwe nauczanie odbywa się w trakcie indywidualnych spotkań z instruktorem według następującego harmonogramu:

Harmonogram spotkań indywidualnych
Spotkanie indywidualneOdległość od spotkania wprowadzającego
1 spotkanie 2 tygodnie
2 spotkanie 4 tygodnie
3 spotkanie 6 tygodni
4 spotkanie 8 tygodni
5 spotkanie 3 miesiące
6 spotkanie 6 miesięcy
7 spotkanie 9 miesięcy
8 spotkanie 12 miesięcy

 

Pierwszych pięć spotkań indywidualnych poświęconych jest nauce systemu. Kolejne spotkania służą ugruntowaniu zdobytej wiedzy. Po odbyciu podstawowego cyklu nauki zaleca się, by kolejne spotkania odbywały się co sześć lub co dwanaście miesięcy, bądź w zależności od indywidualnych potrzeb. Instruktor pozostaje do dyspozycji również poza spotkaniami indywidualnymi.

Krok drugi:

Z kartą obserwacji zawierającą minimum 3 cykle należy udać się na wizytę do lekarza - konsultatna medycznego (lista lekarzy). Lekarz zaleci odpowiednią diagnostykę medyczną oraz leczenie.

Slajd59s


Strategia leczenia:

Etap I - Diagnostyka (próba znalezienia przyczyny)

identyfikacja problemu (2-6 miesięcy) – czyli nauka Modelu Creighton, interpretacja cykli oraz w zależności od potrzeb: diagnostyka hormonalna (skorelowana z przebiegiem cyklu), USG, badanie nasienia, diagnostyka zabiegowa.

Etap II - Leczenie przyczynowe

leczenie (1-6 miesięcy) – obserwacje według Modelu Creighton oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne.

Etap III - Odliczanie efektywnych cykli

utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli – obserwacje według Modelu Creighton (ocena cyklu) i monitorowanie poziomu hormonów.

Krok trzeci:

Kontynuowanie prowadzenia karty i stosowanie się do zaleceń. Prosimy pamiętać o co półrocznych spotkaniach z instruktorem.

Postępowanie wygląda inaczej w przypadku zaburzeń hormonalnych, PMS czy depresji poporodowej.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.