Dobra diagnostyka, skuteczne leczenie. Jak właściwie działa NaProTECHNOLOGY®?

NPT NPTdoctor-CrMSchartm

NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology), czyli Wsparcie Naturalnej Prokreacji, jest to nowa gałąź medycyny w zakresie zdrowia reprodukcyjnego ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. W obserwowaniu płodności i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia rozrodczego posługuje się prostą, wystandaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym, czyli Modelem Creighton. Korzysta ona z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii, endokrynologii – to jednym słowem dobra medycyna.

Jej twórcą jest prof. Thomas Hilgers z Omaha w stanie Nebraska w USA.

NaProTECHNOLOGY® to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Metoda ta służy nie tylko możliwie najłatwiejszemu poczęciu dziecka, ale stanowi też profilaktykę zdrowotną. Może być stosowana przez kobiety nieplanujące poczęcia dziecka. To system wczesnego ostrzegania przed problemami zdrowotnymi.

NaProTECHNOLOGY® skutecznie rozwiązuje następujące problemy:

 •     problemy z płodnością
 •     poronienia nawykowe
 •     przedwczesne porody
 •     niewydolność lutealna
 •     zrosty w obrębie miednicy mniejszej
 •     depresja poporodowa
 •     zespół policystycznych jajników
 •     torbiele jajników
 •     endometrioza
 •     nieprawidłowości hormonalne
 •     zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
 •     bóle miesiączkowe
 •     nieregularne lub nietypowe krwawienia
 •     stała wydzielina śluzowa

Dzieci XLsW przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, stara się przywrócić jego prawidłowy stan i podtrzymać potencjał rozrodczy. To dziedzina wiedzy ginekologiczno-endokrynologicznej, która w sposób niezwykle dokładny obserwuje i odsłania aktualny stan zdrowia ginekologicznego kobiety, a precyzyjnie oceniając go, określa przyczyny istniejących zaburzeń. Znając ich przyczynę, potrafi w sposób optymalny im się przeciwstawić, wykorzystując w tym celu całą aktualnie dostępną wiedzę ginekologiczno-farmakologiczną oraz chirurgię.

Zdaniem prof. Hilgersa, przez następne 5-10 lat będziemy świadkami intensywnego rozwoju NaProTECHNOLOGY® w Polsce. "Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie byłoby tylu zaintersowanych NaProTECHNOLOGY® ginekologów i położników. Stanowi to wspaniały początek do tego, aby ta dziedzina medycyny rozwinęła się w Polsce" - zaznaczył jej twórca.

Więcej informacji na stronie: www.naprotechnology.pl

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.