Czym jest Model Creighton? Jakie są jego zalety?

Model Creighton jest narzędziem diagnostycznym w NaProTECHNOLOGY®. Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji oznak płodności (biomarkerów) w cyklu kobiety.

Dzięki obserwacjom zauważymy nieprawidłowości zachodzące w cyklu kobiety. Korzystając z systemu, wsłuchujemy się w „autentyczny język zdrowia i płodności kobiety”.

crms2Małżonkowie stosujący Model Creighton mogą nauczyć się rozpoznawać i rozumieć naturalnie występujący w cyklu kobiecym czas płodności i niepłodności. Informacje płynące z kontrolowania faz płodności i niepłodności w cyklu mogą służyć małżonkom zarówno do planowania poczęcia, jak i do odkładania poczęcia w czasie. Nie jest to jednak metoda antykoncepcyjna, ani też nie może być traktowana jako naturalna forma antykoncepcji. Jest to system, który traktuje osobę ludzką jako niepodzielną całość. System, który daje kobiecie także możliwość obserwowania i zachowywania jej zdrowia rozrodczego i ginekologicznego. Może być stosowany na każdym etapie okresu rozrodczego.

Zalety Modelu Creighton

Model Creighton jest systemem:

 •     profesjonalnym
 •     dostosowanym do konkretnej sytuacji użytkownika
 •     medycznie bezpiecznym
 •     moralnie godziwym
 •     łatwym do nauczenia
 •     wiarygodnym
 •     współpracującym z naturalnym cyklem kobiety
 •     stosowanym wspólnie przez męża i żonę
 •     szanującym godność kobiety i integralność małżeństwa
 •     mającym bardzo szerokie zastosowanie
 •     precyzyjnie rozpoznającym dni płodne i niepłodne
 •     niezbędnym w celu obserwowania i zachowywania zdrowia kobiety

Rodzinas

Dzięki Modelowi Creighton małżonkowie wspólnie uczą się doceniać, szanować oraz rozumieć swoją płodność. Dzięki temu płodność małżeńska może być otaczana autentyczną troską. Wiele par zauważa, że wraz ze zrozumieniem i docenieniem płodności pogłębiają się ich wzajemna miłość i szacunek. CrMS traktuje płodność jako normalny i zdrowy proces, który jest niezwykłym i bezcennym darem Boga, darem, który należy z miłością pielęgnować, szanować, rozumieć i z którego należy mądrze korzystać.

Wnikliwa znajomość i obserwacja przebiegu cyklu miesiączkowego jest podstawową umiejętnością konieczną do konsultacji i leczenia u lekarza konsultanta medycznego.

Modelu Creighton można nauczyć się tylko we współpracy z wykwalifikowanym instruktorem.

Więcej informacji na stronie:  www.creightonmodel.pl

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.