plakat 20141206Studentów Uniwersytetu Medycznego oraz zainteresowanych tematyką diagnozowania zaburzeń zdrowia prokreacyjnego studentów poznańskich Uczelni Wyższych zapraszamy na warsztaty dydaktyczne w ramach fakultetu „Medycyna Laboratoryjna”:


Diagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego
sobota 06 grudnia 2014r. w godz. 10.00 – 12.30
sala im. Różyckiego Collegium Anatomicum,
ul. Święcickiego 6 w Poznaniu

w programie warsztatów:
1. SŁOWA WPROWADZENIA W TEMATYKĘ WARSZTATÓW
prof. dr hab. med. Lech Torliński

2. WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA KARTY OBSERWACJI CYKLU
mgr Mirosława Szymaniak FCP

3. WYKORZYSTANIE OBSERWACJI CYKLU MIESIĄCZKOWEGO
W PRAKTYCE LEKARZA NAPROTECHNOLOGA
Laura Grześkowiak FCMC lekarz specjalista internista

4. KARTA OBSERWACJI CYKLU W DIAGNOSTYCE PCO
I ENDOMETRIOZY. CHIRURGIA W NaProTECHNOLOGY
Piotr Gratkowski FCMC lekarz specjalista ginekolog-położnik
w imieniu wykładowców na warsztaty zapraszają
Prof. dr hab. med. Lech Torliński oraz mgr Mirosława Szymaniak FCP, PSNNPR

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.