baner DDU 2015 Kobieta i mężczyzna uwieczniają swoją miłość w momencie, gdy poczyna się im dziecko. Wiążą z nim plany i nadzieje. Jednak plany ludzkie nie zawsze pokrywają się z planami Bożymi i nie zawsze dane jest nam razem z dzieckiem przejść przez życie.

15 października zapraszamy do wspólnej modlitwy rodziców, którzy utracili swoje dzieci doświadczając: poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego bądź w inny sposób doświadczyli śmierci swojego ukochanego Dziecka.

Rozpoczniemy Różańcem o godz. 17:15

18:00 - Eucharystia

18:45 - Prelekcja, świadectwo rodziców po stracie dziecka

Zakończymy wszystko Adoracją oddając Panu nasze dzieci, których nie ma z nami tu na ziemi, ale które przecież żyją w Bogu. Podczas Niej każdy rodzic będzie mógł zapalić przy ołtarzu światełko pamięci symbolizujące jego utracone Dziecko.

Częstochowa Sanktuarium św. Józefa przy ul. Okrzei,

Wieluń Klasztor Sióstr Bernardynek przy Krakowskim Przedmieściu.

Dzień Dziecka Utraconego może być początkiem uzdrowienia i przebaczenia sobie. My rodzice utraconych dzieci możemy też doświadczyć spotkania z Chrystusem Miłosiernym, Przebaczającym, Uzdrawiającym, i z dziećmi , które w tym momencie na nowo wchodzą w nasze życie, stają się członkami rodziny

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego w naszej Archidiecezji objął

Ks. Abp dr Wacław Depo

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.