plakat rekolekcje post 2016Krakowskie Duszpasterstwo Niepłodnych Małżeństw zaprasza małżeństwa nie mogące doczekać się potomstwa na Wielkopostny Dzień Skupienia „Płodność relacji”. W temat wprowadzi nas o. Wojciech Jędrzejewski - dominikanin,
Termin: Sobota, 12 marca 2016 r. od godz. 9.30

 
Miejsce: klasztor SS. Nazaretanek przy ul. Nazaretańskiej 1 w Krakowie.
 
 
Zapisy już trwają.
 
Zapraszamy!

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.