banner2

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum pt.: Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18).

Podczas Sympozjum omówiona zostanie problematyka profilaktyki niepłodności oraz jej leczenia przyczynowego, w tym naprotechnologia. Tematyka sympozjum obejmuje wyłącznie medyczne aspekty rozpoznawania i leczenia niepłodności.

Do tej pory nie stosowano w Polsce, przynajmniej w sposób planowy, profilaktyki tego problemu, który może mieć przyczyny chorobowe lub cywilizacyjne możliwe do wyeliminowania, ale także takie, których nie można
przezwyciężyć.

W Polsce pracuje kilka tysięcy ginekologów, większość z nich leczy przyczynowo niepłodność klasycznymi metodami, tylko kilkudziesięciu licencjonowaną metodą NaPro. Kilkuset ginekologów stosuje in vitro jako postępowanie w przypadku niepłodności, ale nie jest to leczenie przyczynowe, a wręcz obejście tych przyczyn. Metoda ta w ostatnim czasie zdominowała jednak leczenie przyczynowe.

Naprotechnologia jest licencjonowaną metodą leczenia przyczynowego niepłodności, poprzez poddane dyscyplinie medycznej i organizacyjnej procedury rozpoznawania i leczenia. Ma ona niewątpliwe zalety, ale także pewne ograniczenia, do których należy miedzy innymi konieczność uzyskania (w USA) licencji do jej stosowania.

Komitet naukowy sympozjum tworzą najwyższej klasy specjaliści: prof. Bogdan Chazan, prof. Janusz Gadzinowski, prof. Tomasz Ochędalski, prof. Jan Oleszczuk, prof. Tomasz Ochędalski, prof. Tadeusz Pietrucha, prof. Marek Ruchała. Gościem specjalnym będzie prof. Joseph B. Stanford, dyrektor Biura Oddziału Zdrowia Publicznego na Wydziale Rodziny i Medycyny Prewencyjnej (University of Utah School of Medicine, USA), którego zainteresowania badawcze obejmują epidemiologię, naturalną technologię prokreacji (zwłaszcza w przypadku niepłodności lub poronienia), medycynę odtwórczą, naturalne planowanie rodziny, zdrowie kobiet oraz okołokoncepcyjne i prenatalne pochodzenie zdrowia i choroby. Autor 48 prac oryginalnych w czasopismach, 9 prac poglądowych oraz 4 rozdziałów w książkach.

Tutaj zamieszczamy program sympozjum

Szczegóły i rejestracja uczestników na stronie internetowej: www.sympozjum-nieplodnosc.pl

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.