ddu plakat czestochowawa i wielunZapraszamy15 października 2016r. do wspólnej modlitwy rodziców, których boleśnie dotknęła strata dziecka czy to przed czy po przyjściu na świat w wyniku u choroby, poronienia, przedwczesnego porodu , wypadku, czy aborcji oraz ich bliskich i tych, którzy pragną się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą dzieci. Ten czas jest okazją do modlitwy za osieroconych rodziców, szansą na oddanie Bogu swojego cierpienia.

Zapraszamy w Częstochowie - Sanktuarium św. Józefa

oraz w Wieluniu - Klasztor Sióstr Bernardynek

17:30 Różaniec w intencji rodziców po stracie

18:00 Eucharystia

18:45 świadectwo rodziców po stracie dziecka

Zakończymy adoracją, którą w Częstochowie poprowadzi zespół 77fm podczas której, każdy rodzic będzie mógł zapalić przy ołtarzu światełko pamięci symbolizujące jego utracone Dziecko.

W Radomsku - Kościół św. Ojca Pio

16:00 Eucharystia

17:00 Różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci oraz modlitwa przy pomniku Dziecka Utraconego

 

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego w naszej Archidiecezji objął Ks. Abp dr Wacław Depo

Dzień Dziecka Utraconego w Archidiecezji częstochowskiej czas, który koi rany, utula ból i budzi w sercu nadzieje…

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.