Stary Sacz OłtarzPoczątkiem października (6-8) w Starym Sączu odbyły się warsztaty dla osób pracujących w programie Creighton Model FertilityCare System oraz NaProTechnology. To pierwsze warsztaty dla tego środowiska, na które zostały zaproszone osoby z całej Europy!

Wielką radością był fakt, że zebrała się tak liczna i różnorodna grupa. Była to doskonałą okazja do wymiany doświadczeń oraz ubogacenie siebie nawzajem swoją obecnością.
W warsztatach wzięło udział 62 uczestników i 22 osoby towarzyszące. Wspaniałe międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wielu krajów:

Stary Sącz5 osób ze Słowacji,
3 osoby z Irlandii
1 z Włoch,
2 ze Szwajcarii
6 z Francji
3 ze Słowenii
2 z Ukrainy
1 z Hiszpanii
2 z Nigerii
37 z Polski

Główna wykładowczyni dr Christine Cimo Hemphill przybyła do nas z USA.

Te warsztaty ponownie uświadomiły nam potrzebę profesjonalnej współpracy lekarza napro z instruktorami Modelu Creighton. Fantastycznie było rozwiązywać dylematy etyczne a także odkrywać szerokie horyzonty w ramach SPICE, zobaczyć spojrzenie lekarza na kartę obserwacji i razem odkrywać biomarkery poprzez studiowane przypadki klientów.
Dla uczestników oraz osób z naszego środowiska wkrótce dostępne będą materiały w postaci nagrań z wykładów.

Mamy nadzieję, ze to spotkanie będzie początkiem owocnej współpracy w obszarze troski o płodność w całej Europie.
Dziękujemy za czas spędzony na modlitwie, ufamy ze to Pan Bóg połączy nas głębokimi więzami, które pozwolą na podejmowanie w jedności wielu inicjatyw w obronie życia, rodziny i małżeństwa, mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o ludzkiej płciowości. 15.10.2017 o 11.00 odbyła się Msza dziękczynna o błogosławieństwo i jedność naszego środowiska.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.