banner www 750x214 2 72 dpi

 

Program konferencji można pobrać stąd.

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje, dotychczas nieporuszane szeroko, zagadnienie zdrowia i płodności męskiej w ujęciu interdyscyplinarnym. Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki i troski o męską płodność od momentu życia in utero do senium, współczesne możliwości diagnostyki oraz terapii zaburzeń płodności męskiej. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami męskiej płodności w kontekście zdrowia rodziny i społeczeństwa.

Imprezy towarzyszące

Konferencji jak co roku towarzyszyć będą warsztaty oraz stoiska sponsorów i organizacji promujących zdrowie prokreacyjne.

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie m.in. kształtowania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, możliwościwspierania przez mężczyznę procesu leczenia niepłodności, gdy dotyczy ono żony i odwrotnie. W ramach konferencji wysłuchamy też świadectw pt. „Mężczyźni mówia o sobie – osobiste doświadczenia".

Organizatorzy

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz 6 polskich organizacji
nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny (NPR) i ekologiczną prokreację

Zgłoszenia i informacje na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl 

Zapraszamy!

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem konferencji par 7 pkt. 2: Wszystkie osoby rejestrujące się po 19 lutego oraz w dniu konferencji obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 30 PLN.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.