UKSW-WarsawWśród słuchaczy było 52 lekarzy (Medical Consultant) i 33 instruktorów Modelu Creighton (w tym prawie 30 z Polski). Specjalny kurs ukończyło też 7 edukatorów (w tym 4 z Polski), którzy mogą już samodzielnie szkolić instruktorów.

Kurs został zorganizowany przez Wydział Edukacyjny Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych. Jego dyrektorem jest profesor Thomas W. Hilgers. W Łomiankach szkolił on uczestników w zastosowaniu NaProTECHNOLOGY® w praktyce klinicznej. Fundamentem tej gałęzi medycyny są rzetelne badania naukowe i doświadczenie kliniczne. Celem zaś – zdiagnozowanie przyczyn niepłodności, a następnie przyczynowe leczenie.

Pierwszy etap kursu odbył się we wrześniu 2012 roku w Łomiankach pod Warszawą.

IMG 8266

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.