konferencja2013 03-039 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym, w domu Pielgrzyma przy al. Jana Pawła II 7 na Górze Świętej Anny w woj. opolskim odbędzie się kolejna edycja konferencji poświęconej najnowszym rozwiązaniom w leczeniu niepłodności.

Decyzją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej każdy uczestnik konferencji otrzyma 7 punktów edukacyjnych.

 

Program konferencji

Zapisy na stronie:  http://naprotechnologia.wroclaw.pl/

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.