wum1Zaproszenie na II sympozjum z cyklu "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego" pt. "Wokół porodu XXI wieku"

Zapraszamy Państwa na drugie  z cyklu sympozjum naukowe, poświęcone profilaktyce zdrowia prokreacyjnego, zainicjowane przez polskie organizacje promujące zdrowie prokreacyjne i metody rozpoznawania płodności (MRP) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Konferencja odbędzie się 14 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym przy ul. Trojdena  2A w Warszawie.

 

I konferencja nosiła tytuł  „Wokół poczatków ludzkiego życia” , tym razem wspólnie z goścmi – wybitnymi specjalistami pochylimy się nad tematyką troski i ochrony płodności ludzkiej oraz postawach wobec płodności młodych pracowników służby zdrowia. Omówimy szeroko problamatykę okołoporodową w kontekście zdrowego dwurodzicielstwa od początku tj. diety, szkoły rodzenia, drogi i miejsca narodzin potomstwa. Zwrócimy uwagę na wymiar medyczny, psychologiczny i etyczny porodu w szpitalu i w domu. Poruszymy tematyke powrotu płodności po porodzie, seksualności w połogu oraz wymogu karmienia piersia jako gwaranta zdrowia rodziny w XXI wieku.

Wykładowcami będą: Prof. Michał Troszyński, Prof. Marian Gabryś, Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prof. Bogdan Chazan, Prof. Jacek Rudnicki, dr Dorota Kornas-Biela, dr Wojciech Puzyna, dr Magdalena Nehring-Gugulska, dr Ewa Ślizień-Kuczapska, dr Elżbieta Gołąb, dr Piotr Klimas, dr Natalia Suszczewicz, dr Ewa Prokop, mgr Irena Chołuj, mgr Elżbieta Wiater, mgr Maciej Tabor, mgr Dorota Świątkowska, mgr Tomasz Duda, mgr Piotr Miśkiewicz, mgr Anna Otffinowska, mgr Magdalena Witkiewicz, mgr Bożena Kierył.

Podczas sympozjum  zostaną  zaprezentowane organizacje zajmujące się promocją zdrowia prokreacyjnego i metod rozpoznawania płodności.

ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania  we współpracy z: Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rötzera, Ligą Małżeństwo Małżeństwu, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność , Fertility Care Center of Poland,  Fundacja MaterCare Polska.

WSPÓŁORGANIZATOR: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, fakultet Metody Rozpoznawania Płodności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat honorowy objęli: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. dr hab. n med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Zofii w Warszawie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie, Polskie Towarzystwo Położnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Oddział Warszawa, Centrum Nauki o Laktacji, Fundacja Mleko Mamy, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program konferencji

Szczegółowe informacje: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.