1119 maja 2012 roku miała w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce konferencja pod tytułem "NaProTECHNOLOGY® Zdrowie prokreacyjne."

Konferencja odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski. W trakcie konferencji miało miejsce kilka odczytów poprowadzonych przez gości z Polski i zza granicy. (Program konferencji)

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.