UKSW-Warsaw99 osób z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy, Nigerii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy oraz Polski uczestniczyło w pierwszym etapie kursu dla lekarzy (Medical Consultant), edukatorów oraz instruktorów Modelu Creighton. Kurs odbywał się w dniach 8-15 września 2012 roku w Łomiankach pod Warszawą (Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW) . Wśród słuchaczy było 52 lekarzy (Medical Consultant), 33 instruktorów Modelu Creighton oraz 7 edukatorów, którzy po zakończeniu kursu będą mogli samodzielnie prowadzić szkolenia dla instruktorów. Wśród szkolących się edukatorów są 4 instruktorki z Polski. Drugi etap kursu odbędzie się w lutym 2013 roku.


       Organizatorem kursu jest Wydział Edukacyjny Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych, którego dyrektorem jest profesor Thomas W. Hilgers. W Łomiankach szkolił on uczestników w zastosowaniu NaProTECHNOLOGY® w praktyce klinicznej. Jej fundamentem są rzetelne badania naukowe i doświadczenie kliniczne. Celem zdiagnozowanie przyczyn niepłodności, a następnie przyczynowe leczenie.

 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.