Beskidzka Izba LekarskaRADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 uprzejmie zaprasza na kurs nt.


NaProTECHNOLOGY nauka czy fikcja?

 

Program naukowy:
09:00 - 09:10     Rozpoczęcie
09:10 - 10:20     Troska o płodność w praktyce lekarza rodzinnego. lek. Adam Kuźnik,
10:20 - 11:30     Diagnostyka i leczenie niepłodności i schorzeń kobiecych w praktyce ginekologa - konsultanta medycznego NFP. lek. Maciej Barczentewicz,
11:30 - 12:40     Chirurgia w NaProTECHNOLOGY lek. Piotr Klimas,
12:40 - 13:00     FertilityCare Centers of Poland – dostępność Modelu Creighton i NaProTECHNOLOGY w Polsce. lek. Daria Mikuła-Wesołowska,
13:00 - 13:30     Dyskusja

Zebranie odbędzie się dnia 10 listopada 2012 r. /sobota/o godz. 9.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 5 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/

Adres internetowy: www.bil.bielsko.pl

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.