nieslyszącyFertilityCare Centers of Poland wraz z Fundacją Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON" i Towarzystwem Osób Niesłyszących "TON" zaprasza na sesję wprowadzającą Modelu Creighton, która odbędzie się 14 stycznia 2013 roku w Poznaniu.

Sesję poprowadzi dr Paulina Michalska.

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.