plakat DDU 2013Zapraszamy 15 października 2013 r. rodziców, których Dziecko odeszło zbyt wcześnie oraz tych, którzy doświadczyli poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego, – którzy nie zdążyli go przytulić i nie dane im było wspólnie przejść przez życie do Sanktuarium Świętego Józefa  w Częstochowie oraz do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu na Dzień Dziecka Utraconego.

 

Strata upragnionego dziecka, poronienie, martwy poród, śmierć tuż po narodzeniu jest traumatycznym przeżyciem dla rodziców. Dlatego październik jest miesiącem szczególnym dla tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli straty dziecka.

Od ośmiu lat 15 października obchodzimy w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego. Dzień Ten jest poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłe dzieci i ich rodziców. W wielu kościołach sprawowane są Eucharystie, odbywają się także zbiorowe pochówki.

17.15 - Różaniec w intencji Rodziców po stracie

18.00 - Msza Św.

18.45 - Prelekcja -“Jak radzić sobie po stracie dziecka”

19.15 - Adoracja

Patronat honorowy Dnia Dziecka Utraconego objął Ks. Abp dr Wacław Depo

 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.