warsztaty 30 listop UMW sobotę 30 listopada 2013 roku odbędą się na poznańskim Uniwersytecie Medycznym warsztaty "Diagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" dla studentów wydziału lekarskiego UM, słuchaczy fakultetu Medycyna laboratoryjna. Warsztaty są otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także spoza uczelni. 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.