Spotkania informacyjne o CrMS oraz NaProTECHNOLOGII:

godz. 16:00 u oo. Franciszkanów (al. Wojska Polskiego 1)

godz. 19:00 u oo. Werbistów (ul. Rodziewiczówny 3)

Nysa, 25 stycznia 2014 (sobota)

 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.