b_0_200_16777215_0_0_images_figure-2-6.gifTrwa nabór na bezpłatne 5 spotkań nauki Modelu Creighton na podkarpaciu.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką obserwacji cyklu wg zasad metody Modelu Creighton zapraszamy do kontaktu. W ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie gwarantujemy 5 bezpłatnych spotkań.

Zapraszamy na stronę fb ModelCreightonRzeszów https://www.facebook.com/ModelCreightonNaProTechnologia

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.