prolife ulotka1sOsoby zainteresowane naprotechnologią zapraszamy do Pro Life Clinic w Poznaniu. W diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacynego i niepłodności małżeńskiej służą tu pomocą wykwalifikowani instruktorzy Modelu Creighton i lekarze specjaliści. Umawianie wizyt telefoniczne nr tel (61) 225 99 88. Spotkania wprowadzające. Indywidualne. Zapraszamy.

Osoby zainteresowane naprotechnologią zapraszamy do Pro Life Clinic w Poznaniu. W diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacynego i niepłodności małżeńskiej służą tu pomocą wykwalifikowani instruktorzy Modelu Creighton i lekarze specjaliści. Umawianie wizyt telefoniczne nr tel (61) 225 99 88. Spotkania wprowadzające. Indywidualne. Zapraszamy

20140707Klauzula sumienia (o której wspomniał Szymon Hołownia), pozwala na formalne uniknięcie odpowiedzialności za niewykonanie czynu sprzecznego z sumieniem. Jednak potrzebujemy czegoś więcej, bo dobrze ukształtowane sumienie ma być kompasem, a nie przeszkodą na drodze zawodowej.

Chrześcijański wymiar pracy z chorymi, pozwala lekarzom opowiedzieć się za integralną wizją osoby ludzkiej. Jako ludzie wierzący pragniemy traktować swój zawód w kategoriach powołania, i jako ludzie wierzący mamy pragnienie stawania się świętymi. Czy to może być zagrożeniem dla pacjentów?

roll-up 85x200Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mają teraz możliwość, aby zapoznać się z zasadami udziału w programie naprotechnologii za pośrednictwem Fundacji "Wiatrak". W nowopowstałej siedzibie przy ulicy Bołtucia 7 w Bydgoszczy - Fordonie można zgłaszać się na jednorazowe, bezpłatne konsultacje. Podczas nich jest możliwość omówienia wyników badań i przebiegu dotychczasowego leczenia z lekarzem.

Oferujemy też informacje o możliwości podjęcia leczenia w programie naprotechnologii w regionie, w kraju jak i poza granicami.

Zapraszamy - obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu Fundacji "Wiatrak" 52 323 48 10.

plakat naprotechnologia Rzeszów 16.05.2014Z radością informujemy o zbliżającej się konferencji nt. Naprotechnologii, która odbędzie się 16.05.2014 w Rzeszowie. Głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski przy współudziale Centrum Medycznego MEDYK. Konferencja jest otwarta dla każdego i bezpłatna.

Wanda Poltawska Fot PAwel Zastrzezynski-400x0
fot. P. Zastrzeżyński

Od dawna dziennikarze usiłują mnie namówić na wywiad z tej okazji, bo „ja wiem więcej”, gdyż miałam okazję tyle lat współpracować z Księdzem Karolem Wojtyłą, potem Biskupem, Kardynałem i wreszcie z Papieżem – Wielkim Rodakiem.

Tak, wiem więcej i właśnie chcę napisać o tym, czego On oczekiwał od lekarzy. Kardynał Sapieha zlecił Mu funkcję Duszpasterza lekarzy – więc zajmował się nimi, spotykał się z nimi, przyjaźnił i był głęboko przekonany, że kapłani powinni współpracować z lekarzami, bo pracują na tym samym terenie – zajmują się ludźmi.

Widział szczególną odpowiedzialność lekarzy, nie tylko za zdrowie, ale za los pacjenta, wręcz za jego wieczność. Bolał nad tym, że techniczny rozwój w medycynie zagraża etyce i że rady i działania lekarzy stanowią zagrożenie świętości rodziny i miłości ludzkiej.

 

herbsCzęstochowscy radni podjęli decyzję o finansowaniu naprotechnologii. Podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta zaakceptowano projekt obywatelski pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii”.

http://www.radiomaryja.pl/informacje/czestochowa-dofinansuje-naprotechnologie/

 

warsztaty 30 listop UMW sobotę 30 listopada 2013 roku odbędą się na poznańskim Uniwersytecie Medycznym warsztaty "Diagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" dla studentów wydziału lekarskiego UM, słuchaczy fakultetu Medycyna laboratoryjna. Warsztaty są otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także spoza uczelni. 

 

plakat DDU 2013Zapraszamy 15 października 2013 r. rodziców, których Dziecko odeszło zbyt wcześnie oraz tych, którzy doświadczyli poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego, – którzy nie zdążyli go przytulić i nie dane im było wspólnie przejść przez życie do Sanktuarium Świętego Józefa  w Częstochowie oraz do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu na Dzień Dziecka Utraconego.

akademiarodziny PuszczykowoParafia  Św.  Józefa Oblubieńca NMP oraz organizatorzy pierwszej edycji Akademii Rodziny w Puszczykowie zapraszają na Tydzień prelekcji
i warsztatów O Rodzinie dla Rodziny. Zaproszenie kierujemy do młodzieży, małżonków, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych w każdym wieku zainteresowanych tematyką spotkań.

W kolejnych dniach trzeciego  tygodnia października pochylać się będziemy nad problematyką niezwykle ważną dla życia małżeńskiego i rodzinnego oraz dla dobrego wychowania dzieci w rodzinie. Tematem przewodnim tegorocznej Akademii będzie gender, o której coraz głośniej w mediach, która coraz śmielej obecna jest w naszej codzienności oraz to w czym gender stanowi zagrożenie dla człowieka i rodziny.

 

Wokół obniżonej  płodności - banerZaproszenie na sympozjum naukowe "Wokół obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka” organizowane w ramach cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 5 października 2013 roku.

 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.